คณะทำงานสพฐ. เสนอเพิ่ม 18 สพม.-ลดสพป.

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตั้งคณะทำงานศึกษา เรื่องแยกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีอยู่42เขตพื้นที่ฯว่า ตนได้หารือกับนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการศธ.ได้ให้นโยบายว่า ให้สพฐ.พิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่ได้กำหนดว่า จะต้องเพิ่มสพม.อีกกี่เขต เมื่อพิจารณาได้แล้วให้เสนอสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พิจารณา เมื่อสกศ.มีข้อเสนอแนะอย่างไร ให้เสนอความเห็นมายังรัฐมนตรีว่าการศธ. อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ในส่วนของสพฐ. ได้มอบหมายให้นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการกพฐ. เป็นประธานคณะทำงานศึกษาการแยกสพม.ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้น คณะทำงานฯเสนอว่า เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพควรจะเพิ่มสพม.ประมาณ 18 เขต แต่ยังไม่ถือเป็นข้อสรุป เพราะสพฐ. ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นผ่านทางออนไลน์ ไปยังสพม. 42 เขต โดยจะต้องนำความคิดเห็นทั้ง 2 ส่วนมาประกอบกัน และจะเชิญผู้แทน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ทั้งในพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งของสพม.และไม่เป็นที่ตั้งของสพม. ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงมาสอบถามว่ามีความเห็นอย่างไร

เลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อว่า การเพิ่มสพม. มีหลักการว่า จะต้องไม่เพิ่มคน ไม่เพิ่มงบประมาณ แต่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายในเพื่อให้สามารถทำงานได้ และจะมีการกำหนดขนาดของเขตให้เหมาะสมกับภารกิจ โดยอาจจะแบ่งเป็นขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ตามความเหมาะสม และความจำเป็นจึงต้องรับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน ส่วนที่คณะทำงานเสนอเบื้องต้นว่า ควรเพิ่มสพม. 18 เขตนั้น จะต้องมาคิดว่าส่วนที่เหลือ คือจังหวัดที่ไม่มีสพม. จะทำอย่างไร ซึ่งได้มีการคิดไว้เบื้องต้นว่า อาจจะทำในลักษณ์เคาท์เตอร์เซอร์วิสในจังหวัดที่ไม่มีสพม.โดยงานอะไรที่ครูต้องไปติดต่อยังสพม.ก็ให้ดำเนินผ่านเคาท์เตอร์เซอร์วิสแทน ครูจะได้ไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัด

“ที่ต้องมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาหารือ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบด้านสอดคล้องกับความต้องการ ทำให้ได้คำตอบที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีผู้เสนอว่า ควรต้องยุบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)บางเขตลง เพราะขณะนี้การคมนาคมสะดวกขึ้น ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็มีความทันสมัยติดต่อเชื่อมถึงกันได้ง่าย แต่สพฐ.ไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเป้าหมายหลัก เพราะเป้าหมายของเราคือการเพิ่มสพม. ให้ครอบคลุมการทำงาน แต่หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นพ้องกันว่า ควรต้องลดสพป.ลงบ้าง โดยมีเหตุผลที่เหมาะสมสพฐ.ก็พร้อมที่จะรวบรวมประเด็นต่าง ๆ เพื่อเสนอไปยังสกศ.ต่อไป”เลขาธิการกพฐ.กล่าว
Rate this post

Check Also

“อาชีวะ”ขึ้นทะเบียนครูพิเศษ เอื้อ 10 อุตฯในอีอีซี

“อาชีวะ&r ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @