ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ รายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31201 เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ รายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31201 เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พัฒนาโดย
นางสาวสุรางคนา  ยาหยี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนองครักษ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  7


smiley หน้าปกเอกสาร

smiley คำชี้แจงการใช้ชุดการเรียนรู้

smiley ชุดการเรียนรู้ เรื่องระบบจำนวนจริง

 

5 (100%) 2 votes

Check Also

การพัฒนาชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง &nbs ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @