ชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องสมการกำลังสอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลงานวิชาการ เรื่อง  ชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องสมการกำลังสอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้จัดทำ นางสาวสุภาษิต  ชาญเขว้า  
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6

หน้าปกกิจกรรม

คำนำ สารบัญ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

Rate this post

Check Also

ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะตามแนว PISA โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดกิจกรรมพัฒนา ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @