ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ ประเภทนวัตกรรมทางการศึกษา  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้พัฒนา
นางจีรภา   ดุงศรีแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10


ดาวน์โหลดผลงานวิชาการที่เผยแพร่กรุณาคลิ๊กด้านบน

 

Rate this post

Check Also

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ตัวเราและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลสึกษา

เผยแพร่ผลงานวิช ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @