ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ ประเภทนวัตกรรมทางการศึกษา  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้พัฒนา
นางจีรภา   ดุงศรีแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10


ดาวน์โหลดผลงานวิชาการที่เผยแพร่กรุณาคลิ๊กด้านบน

 

Rate this post

Check Also

รายงานดำเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว33205 หน่วยการเรียนรู้ ไฟฟ้ากระแส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง  ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @