ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู็ เรื่องอะตอมและตารางธาตุ


ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ ฉบับเต็มที่นี่    

Rate this post

Check Also

ผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ประกอบแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อเรื่อง  ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @