ชุดฝึกเสริมทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดฝึกเสริมทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

ชุดฝึกเสริมทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
จัดทำโดย นางปวีณา  จันดา  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 


laugh ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ ฉบับเต็มที่นี่ คลิ๊ก
ขอขอบคุณที่สนับสนุนเว็ปไซต์ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม คุณครูสามารถรับแบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านทางอีเมลล์
วิธีการสนับสนุน ขั้นตอนการขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ

Rate this post

Check Also

รายงานดำเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว33205 หน่วยการเรียนรู้ ไฟฟ้ากระแส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง  ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @