ปลูกฝังเด็กไทยตระหนักรู้-มีหลักคิดไม่ทำผิดกฎหมาย

ยุติธรรม+ศธ.เติมความรู้เด็ก ม.ต้น ย่างเข้าวัยรุ่นตระหนักรู้หน้าที่พลเมือง-มีความเคารพกันและกัน เริ่มต้นภาคเรียน พ.ค.นี้ แทรกในกิจกรรมลดเวลาเรียน

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี มีดำริให้มีการสร้างความรับรู้และเข้าใจเรื่องกฎหมายแก่ประชาชน ทางกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงหารือร่วมกันและเห็นว่า ช่วงวัยที่เหมาะสมน่าจะเป็นกลุ่มนักเรียน ม.ต้น เป็นช่วงเริ่มต้นของวัยรุ่นที่จะเป็นผู้ใหญ่ หากสามารถทำให้เด็กกลุ่มนี้มีหลักคิดเรื่องของการเคารพซึ่งกัน และทักษะชีวิตเรื่องต่าง ๆ ก็จะแก้ปัญหาเรื่องอาชญากรรม ยาเสพติด หรือความรุนแรงต่าง ๆ รวมถึงอาชญากรรมทางดิจิทัลด้วย ฉะนั้นต้องใช้วิธีการป้องกันไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุ เช่นทุกวันนี้ที่เน้นการบังคับใช้กฎหมาย แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

"ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการให้หลักคิดแก่เด็กในลักษณะการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว โดยมีหลักการว่าเด็กจะได้ใน 3 สิ่ง คือ 1.เรื่องการเป็นพลเมือง การเคารพซึ่งกันและกัน และการจัดการความขัดแย้งได้ 2.มีความตระหนัก เพราะเมื่อเด็กมีหลักคิดแล้ว หากไม่มีความตระหนัก เอาหลักคิดไปใช้ก็จะไม่เกิดผล และ 3.การป้องกันตนเองจากภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งภัยทางอินเตอร์เน็ต ความรุนแรงในครอบครัว หรือในโรงเรียน เป็นต้น"นายชาญเชาวน์ กล่าว

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ.กล่าวว่า การให้ความรู้ดังกล่าวจะเริ่มในปีการศึกษา 2560 หรือเดือน พ.ค.นี้ จัดเป็นกิจกรรมชุดสำเร็จรูปในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือในชั่วโมงการเรียนการสอนปกติ หรืออาจจะเป็นในลักษณะของค่ายเยาวชน ซึ่งทีมงานจะไปวางแผนจัดทำรายละเอียดต่อไป

Check Also

สพฐ.ปักธง 2561 โรงเรียนไร้ขยะ Set Zero Waste School

สพฐ.ปักธง 2561 ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @