รายงานการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเสริมด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี)

ชื่อเรื่อง           รายงานการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเสริมด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) 

ชื่อผู้ศึกษา        นางนิยม  เม้าราษี

หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาล  7  รถไฟสงเคราะห์  สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุดรธานี  

ปีการศึกษา       2560

ดาวน์โหลดบทคัดย่อได้ที่นี่
 

Rate this post

Check Also

ผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ประกอบแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อเรื่อง  ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @