รายงานการพัฒนาและการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2(ดนตรี)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน                รายงานการพัฒนาและการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2(ดนตรี)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ชื่อผู้รายงาน               นายนาวี  บุญทัน

สถานศึกษา                โรงเรียนเพชรพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

https://drive.google.com/drive/my-drive

3 (60%) 2 votes

Check Also

ผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ประกอบแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อเรื่อง  ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @