โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบท รับสมัครนักเรียน16 จังหวัด ภาคอีสานสอบเข้าเรียนหมอ

            ข่าวดีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนสายวิทย์ คณิต มีพื้นที่ภูมิลำเนาอยู่ใน 16 จังหวัด ภาคอีสาน ได้แก่  กาฬสินธุ์ ขอนแก่น  นครพนม  มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร  อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู  สกลนคร มุกดาหาร หนองคายและบึงกาฬ
            เกรดเฉลี่ย ต้อง 3.00 ขึ้นไป   (GPAX 4 ภาคเรียน ม.4 – ม.5) บิดา มารดา ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า  5  ปี
            สมัครสอบ โครงการแรก  1000 บาท โครงการต่อไป โครงการละ 200 บาท เลือกได้ 4 โครงการ

รายวิชาที่สอบ    1. ภาษาไทย         น้ำหนักคะแนน      10
                      2.สังคมศึกษา        น้ำหนักคะแนน       10
                      3. ภาษาอังกฤษ      น้ำหนักคะแนน      20
                      4. คณิตศาสตร์       น้ำหนักคะแนน       15
                      5. เคมี                  น้ำหนักคะแนน       15
                      6. ชีววิทยา            น้ำหนักคะแนน        15
                      7. ฟิสิกส์               น้ำหนักคะแนน        15

                                  รวม 100

 

แพทย์มข1
แพทย์มข2 แพทย์มข3 แพทย์มข4

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่  http://home.kku.ac.th/admismd/cpird59_ann1.pdf

                    

Rate this post

Check Also

นิสสัน เทอร์ร่า ใหม่ เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี

กระแสตอบรับดีเก ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @