ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

เรื่อง ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
ประเภทข่าว    
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก obec1
วันที่บันทึก พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 07:19:43
อ่านแล้ว 801

รายละเอียด "รอหนังสือ สพฐ. แจ้งเวียนปฏิทินและแนวทางดำเนินการ"

รายละเอียดเพิ่มเติม จาก http://www.otepc.go.th/index.php/notice-law-rule/circularnotice/1492-1-2559


เอกสารแนบ 1. รายชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป [ ขนาดไฟล์ 1.59 MB ] 2. แบบคำขอ แบบรายงาน และแบบข้อเสนอในการพัฒนางาน [ ขนาดไฟล์ 2.21 MB ] 3. แบบเสนอรายชื่อผลงานดีเด่น (แบบ 1-3) แบบแสดงรายละเอียดการมีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานดีเด่นฯ (แบบ 4) และ [ ขนาดไฟล์ 478.58 KB ]
Rate this post

Check Also

“กสศ.”ร่วมแก้เหลื่อมล้ำ เปิดโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น แก้ปัญหาครูโยกย้ายบ่อย

เมื่อวันที่ 28 ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @