คู่มือสำหรับครูและนักเรียนใช้เป็นแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

คู่มือสำหรับครูและนักเรียน

ใช้เป็นแนวทางดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

 

 

Download เอกสารทั้ง 2 เล่มที่ไฟล์แนบด้านล่าง ค่ะ

รวมทั้ง

ป้ายแบนเนอร์  แผ่นพับ  เอกสารขั้นตอนการลงทะเบียน

และ

เพลงประชาสัมพันธ์งานการลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

 

 

 

อ่าน บทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ  คลิกที่นี่

 

 .pdf 1.หน้าปกคู่มือครู.pdf    
  .pdf 2.คู่มือครู เนื้อหาภายในเล่ม.pdf    
  .pdf 3.ปกหลังคู่มือครู.pdf    
  .pdf 1.หน้าปกคู่มือนักเรียน.pdf    
  .pdf 2.คู่มือนักเรียน (เนื้อหาภายในเล่ม).pdf    
  .pdf 3.ปกหลังคู่มือนักเรียน.pdf    
  .pdf bro Ref59-1cre.pdf    
  .pdf reff step 59-1cre.pdf    
  .pdf ป้ายแบนเนอร์.pdf    
  .mp3 เพลง7สค..mp3   
5 (100%) 1 vote[s]

Check Also

การจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

เรื่อง          ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @