Monthly Archives: สิงหาคม 2017

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช

หัวข้อการวิจัย                 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่ ...

Read More »

มติบอร์ด สกสค.ฟ้องแพ่ง”ออมสิน”

"หมอธี" เผยบอร์ด สกสค.มีมติขอศาลแพ่งคุ้มครองสิทธิ์ เพื่อหยุดเลือด สกสค.หลังธนาคารออมสิน ไม่ยอมหยุดหักเงินจากกองทุน ช.พ.ค.ใช้หนี้แทนครูค้างชำ ...

Read More »

กศจ.กทม.มีมติลดขั้นตอนย้ายผู้บริหาร รร.

กศจ.กทม.มีมติลดขั้นตอนย้ายผู้บริหาร รร. "ชัยพฤกษ์" เผยยังไม่ตั้งกรรมการสอบวินัย ผอ.สามเสน วันที่ 3 ส.ค.60 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศ ...

Read More »

76 ปีกับปริญญาแรกของอาชีวศึกษา

6 ปีกับปริญญาแรกของอาชีวศึกษา 76 ปีของการเป็นการอาชีวศึกษาไม่เคยมีปริญญาเป็นของตนเอง แต่ปัจจุบันเมื่อมีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกิดขึ้น โดยการจัด ...

Read More »

กศจ.กทม.มีมติลดขั้นตอนย้ายผู้บริหาร รร.

กศจ.กทม.มีมติลดขั้นตอนย้ายผู้บริหาร รร. "ชัยพฤกษ์" เผยยังไม่ตั้งกรรมการสอบวินัย ผอ.สามเสน วันที่ 3 ส.ค.60 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @