Monthly Archives: ธันวาคม 2017

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพันธะเคมีรายวิชาเคมี 1รหัสวิชา ว31221

ชื่อผลงาน  :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องพันธะเคมี  รายวิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว31221  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ...

Read More »

เอกสารประกอบการสอน วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ รหัส 2201-2101

เผยแพร่เอกสารวิชาการ เอกสารประกอบการสอน วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ รหัส 2201-2101 นางอรวรรณ  สิทธิสาร ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @