ชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค22102 ที่เน้นการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางการศึกษา
ชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค22102 ที่เน้นการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้พัฒนา
นายอนุศักดิ์  เชื้อฉ่ำหลวง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาเขต 6


หน้าปก

คำนำสารบัญ

ผลงานวิชาการ

5 (100%) 1 vote[s]

Check Also

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การพ ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @