ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล
การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น และชนิดของคลื่น

นางสาวขวัญยืน ฤทธิ์แดง
ตำแหน่งครู   วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7

หน้าปก 
นวัตกรรม ชุดกิจกรรม
 

5 (100%) 1 vote

Check Also

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องสนุกคิดพิชิตเศษส่วน เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง      ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @