เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา 3 (สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา ส 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา 3 (สาระเศรษฐศาสตร์)
รหัสวิชา ส 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พัฒนาโดย
นางเพลินพิศ   สัจธรรม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31


—->>> หน้าปกผลงานวิชาการ <<<<—–
—->>> ผลงานวิชาการ<<<<—–

5 (100%) 1 vote[s]

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model เพื่อเสริมสร้าง ความมีวินัยในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

เรื่อง          ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @