การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช รหัสวิชา ว๓๐๒๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
รายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพื
รหัสวิชา ว๓๐๒๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นายอนุรุทธิิ์ หมีดเส็น

ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

Rate this post

Check Also

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทักษะกระบวนการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิจัย     :     ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @