หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องสันติคุมพชาดก สองนกแขกเต้า

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องสันติคุมพชาดก สองนกแขกเต้า

พัฒนาโดย
นางสาวอรอุมา  บุญเรือง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อำเภอนามน จังหวัด กาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3

สองนกแขกหน้าปก

ดาวน์โหลดนวัตกรรมที่นี่
สองนกแขกเต้า

1 (20%) 1 vote[s]

Check Also

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

ชื่อเรื่อง      ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @