แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เล่มที่ 6 คำยืมภาษาเขมร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย  เรื่อง  คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  เล่มที่  6  คำยืมภาษาเขมร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

นางสาววิราวรรณ  พรมรักษา 
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร  อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20


แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย  เรื่อง  คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  เล่มที่  6  คำยืมภาษาเขมร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

1 (20%) 2 vote[s]

Check Also

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง : รา ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @