หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เล่มที่ 4 เรื่อง The OTOP in My Town

 

โดย นายสุวัฒน์  อินทร์แพง 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านเนินกรอย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1


หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ

5 (100%) 1 vote[s]

Check Also

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง : รา ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @