เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสทิงพระวิทยา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนสทิงพระวิทยา

พัฒนาโดย
นางดาวเพ็ญ   สุวรรณศิลป์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16


 
ปกนวัตกรรม
 
คำนำ
 
คำแนะนำ
 
แบบฝึก

 

Rate this post

Check Also

รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะ ด้านจิตวิทยาศาสตร์ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เรื่อง          ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @