เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสทิงพระวิทยา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนสทิงพระวิทยา

พัฒนาโดย
นางดาวเพ็ญ   สุวรรณศิลป์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16


 
ปกนวัตกรรม
 
คำนำ
 
คำแนะนำ
 
แบบฝึก

 

Rate this post

Check Also

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

ชื่อเรื่อง      ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @