แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรื่องสมการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางการศึกษา
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรื่องสมการ

พัฒนาโดย
นางณิชากานต์   รอดระกำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนวัดโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่1 เรื่องสมการ

 

 

Rate this post

Check Also

รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะ ด้านจิตวิทยาศาสตร์ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เรื่อง          ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @