ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์ รายวิชาฟิสิกส์ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์
รายวิชาฟิสิกส์ 3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

 

พัฒนาโดย
นางสาวอรสิริ   ตันสกุล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17


หน้าปก
คำนำ สารบัญ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
 

5 (100%) 2 votes

Check Also

รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะ ด้านจิตวิทยาศาสตร์ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เรื่อง          ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @