แบบฝึกทักษะ เรื่องการประยุกต์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 เรขาคณิตคิดสนุก

แบบฝึกทักษะ เรื่องการประยุกต์ 1  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เล่มที่ 1 เรขาคณิตคิดสนุก


พัฒนาโดย

นางดลยา พงค์พันธ์เผดิมชัย

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10ดาวน์โหลดผลงานที่นี่

Rate this post

Check Also

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องสนุกคิดพิชิตเศษส่วน เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง      ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @