แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWDL เรื่องความน่าจะเป็น รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWDL เรื่องความน่าจะเป็น
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค32102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสิริยา   ลาสุธรรม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ

5 (100%) 1 vote[s]

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง    ก ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @