ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เศษส่วน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เศษส่วน 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ขวัญสันเทียะ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5

 


ผลงานวิชาการ

5 (100%) 1 vote

Check Also

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องสนุกคิดพิชิตเศษส่วน เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง      ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @