ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี รายวิชาเคมี 3 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
รายวิชาเคมี 3 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

พัฒนาโดย
คุณครูนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38


ผลงานวิชาการ

Rate this post

Check Also

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง : รา ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @