แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชุดร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่  “Livable  Roi-Et”  

เล่มที่ 2 เรื่อง  Bueng Phalarnchai 
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 

รหัสวิชา  อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

นางจารุวรรณ  กาฬหว้า  ครูชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารผลงานวิชาการได้ที่นี่

หน้าปกผลงานวิชาการ

คำนำ

4.2 (83.85%) 52 vote[s]

Check Also

“กสศ.”ร่วมแก้เหลื่อมล้ำ เปิดโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น แก้ปัญหาครูโยกย้ายบ่อย

เมื่อวันที่ 28 ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @