ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา วิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้าสถิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา
วิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้าสถิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พัฒนาโดย

นางสาวสุธาสินี  ณ เวชรินทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนสถชุราษฎร์ธานี 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 

ดาวน์โหลดที่นี่
 

Rate this post

Check Also

รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะ ด้านจิตวิทยาศาสตร์ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เรื่อง          ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @