แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Around Me รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Around Me 
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา อ22101  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พัฒนาโดย
นางสาวเต็มพร  แสงวิเชียร 
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม จังหวัดตราด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17


ดาวน์โหลดที่นี่

5 (100%) 1 vote[s]

Check Also

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

ชื่อเรื่อง      ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @