แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Around Me รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Around Me 
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา อ22101  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พัฒนาโดย
นางสาวเต็มพร  แสงวิเชียร 
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม จังหวัดตราด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17


ดาวน์โหลดที่นี่

5 (100%) 1 vote

Check Also

รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะ ด้านจิตวิทยาศาสตร์ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เรื่อง          ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @