ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


 


ดาวน์โหลดที่นี่

4.4 (87.5%) 8 vote[s]

Check Also

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทักษะกระบวนการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิจัย     :     ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @