ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ วิชาฟิสิกส์ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์
วิชาฟิสิกส์ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

 

ผลงานจากครูพิมพ์ผกา  วงศ์ธิเวท

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

 

 
Rate this post

Check Also

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การพ ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @