ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ตัวเราและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลสึกษา

เผยแพร่ผลงานวิชาการชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ตัวเราและครอบครัว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลสึกษา

พัฒนาโดย
นางจิรัฎฐ์อร  สวนไม้หอม
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 
ดาวน์โหลดผลงานวิชาการชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ตัวเราและครอบครัว

Rate this post

Check Also

รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะ ด้านจิตวิทยาศาสตร์ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เรื่อง          ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @