เอกสารประกอบการเรียน วิชา ง33201 คอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เอกสารประกอบการเรียน วิชา ง33201 คอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พัฒนาโดย
นางสาวสุณี   เขตใหญ่
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนธงชัยวิทยา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Rate this post

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model เพื่อเสริมสร้าง ความมีวินัยในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

เรื่อง          ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @