แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น เล่ม 1 เรื่อง ความหมายของความน่าจะเป็น

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ความน่าจะเป็น เล่ม 1 เรื่อง ความหมายของความน่าจะเป็น
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

พัฒนาโดย
นายชัยพงศ์  ฤทธิ์ขจร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา


ดาวน์โหลดที่นี่
ดาวน์โหลดที่นี่

Rate this post

Check Also

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง      ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @