แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 2 เรื่อง สมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เล่มที่ 2 เรื่อง สมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ
 
จัดทำโดย
นางสาวรจรินทร์  ผลนา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนจารย์ตำรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ

 

 

Rate this post

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย STEM ในศตวรรษที่ 21

การพัฒนารูปแบบก ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @