แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

พัฒนาโดย

นางสาวกนกพร  เทพธี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการฉบับเต็มที่นี่

 

5 (100%) 2 vote[s]

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model เพื่อเสริมสร้าง ความมีวินัยในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

เรื่อง          ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @