แบบฝึกทักษะ เรื่อง โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีและวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

แบบฝึกทักษะ เรื่อง โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีและวรรณกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

พัฒนาโดย

นางสาวอาจารี  ชูสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครู ชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารผลงานวิชาการที่นี่
 

5 (100%) 1 vote

Check Also

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD)

ชุดกิจกรรมการเร ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @