เอกสารประกอบการเรียน ชุด รู้ทันโรคและอันตรายรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เอกสารประกอบการเรียน ชุด รู้ทันโรคและอันตรายรอบตัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสายฝน  อกแผ่
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านธารทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3

Rate this post

Check Also

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การพ ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @