ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33101
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

พัฒนาโดย
นางสาววิรตา  รังทิศา
ตำแน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนสิงห์สมุทร  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการที่นี่

 

5 (100%) 1 vote[s]

Check Also

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

ชื่อเรื่อง      ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @