ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33101
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

พัฒนาโดย
นางสาววิรตา  รังทิศา
ตำแน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนสิงห์สมุทร  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการที่นี่

 

5 (100%) 1 vote

Check Also

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผลงาน    : ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @