แบบฝึกทักษะชุดชนิดหน้าที่และการใช้คำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
แบบฝึกทักษะชุดชนิดหน้าที่และการใช้คำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางประภาพิม   จันทร์เขียว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียน เทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”
อำเภอเมืองบุรีรัมย์  สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการที่นี่

Rate this post

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model เพื่อเสริมสร้าง ความมีวินัยในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

เรื่อง          ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @