แบบฝึกทักษะ การใช้งานโปรแกรม Microsoft office Excel2016 โดยใช้รูปแบบ การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโตนดพิทยาคม

แบบฝึกทักษะ การใช้งานโปรแกรม Microsoft office Excel2016 โดยใช้รูปแบบ การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโตนดพิทยาคม

พัฒนาโดย
นางสาวอญัชลี    ศรีธร
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

2.1 (42.22%) 9 vote[s]

Check Also

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง      ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @