webmaster

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ ประเภทนวัตกรรมทางการศึกษา  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค 3210 ...

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์(Constructivist) เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21

เรื่อง              รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์(Const ...

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง                 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การ ...

Read More »

กิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ DR TA กลุ่มสาระการเรียนร้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที ู 2

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ DR TA  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต ...

Read More »

สพฐ.ปักธง 2561 โรงเรียนไร้ขยะ Set Zero Waste School

สพฐ.ปักธง 2561 โรงเรียนไร้ขยะ Set Zero Waste School ปรับพฤติกรรม"คน"ต้นทางแก้ปัญหายั่งยืน เมื่อเร็ว ๆ นี้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำ ...

Read More »

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เผยแพร่ผลงานวิชาการ  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวก  การลบ  และการคูณทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่   ...

Read More »

การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างการสอนอ่าน โดยใช้กลวิธีสตาร์ท(START)และเทคนิคการสร้างแผนภูมิความหมายกับ การสอนอ่านแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง           การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีสตาร์ท(START ...

Read More »

“หมอธี”ดึงกลับโผซี10ศธ.ดูใหม่อีกรอบ

เผย ครม.อนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ครูสอนนักเรียนพิการ รร.เอกชน วันที่ 13 ก.ย.60 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประ ...

Read More »

รายงานพิเศษ I พัฒนาครูยุคใหม่ สร้างเด็กไทย 4.0

หมายเหตุ : เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ครูยุคใหม่ สร้างเด็กไทย 4.0" ในการประชุมทาง ...

Read More »

รอครบปี!..ปรับอัตรากำลังเขตพื้นที่ฯ

หลังการวิเคราะห์ผิดพลาด! ลดชำนาญการพิเศษ ด้าน ก.ค.ศ.ยันดูแลบุคลากรฯ ไม่ให้เสียสิทธิ ตามที่บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ได้ทำหนังสือถึง นพ.ธ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @