webmaster

สอศ.-สพฐ.ทำหลักสูตรเชื่อมโยงเพิ่มเรียนอาชีวะ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ ที่จังหวัดพิษณุโลก จะมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครง ...

Read More »

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา ชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง      :          รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา ชีวิตและครอบครัว สำหรับนัก ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว30205 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม  รหัสวิชา ว30205 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธ ...

Read More »

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก​ เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ​ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 1

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก​ เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ​ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 1 พัฒนาโดย นางสาวฐิติก ...

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย รหัส ท31101 เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้ำรักเจ้าเอย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง            รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนา                         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย รหัส ท ...

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา : นางอนูร อ่อนหวาน หน่วยงานที่สังกัด : โ ...

Read More »

ทปอ.วิเคราะห์ TCAS พบเด็กฮิตเลือกสายสังคมมากว่าสายวิทย์ รอบ 4 ประกาศผลตามเดิมย้ำมีที่นั่งรองรับอีก

ปอ.เผยสถิติการคัดเลือก TCAS รอบ 1- 3 มีผู้ผ่านคัดเลือก-ยืนยันสิทธิ 151,806 คน คณะยอดฮิตรอบ 3-4 ยังคงเป็นสายสังคม มากกว่าสายวิทย์  โดยรอบ 3 สาขาที่มีอั ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง             การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  ของเด็กอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลวัดศรี ...

Read More »

รายงานการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรื่อง ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านสติปัญญา ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

ชื่อเรื่อง          รายงานการจัดประสบการณ์แบบโครงการ  เรื่อง  ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ   เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านสติปัญญา  ของเด็กอนุบาลปีที่  3  โรงเ ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @