webmaster

เรียบร้อย…พ.ร.ก.การศึกษาแห่งชาติ ผ่านกฤษฎีกาแล้ว

“หมอจรัส”ชื่นชมรัฐบาลกล้าหาญ ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา พ.ร.ก.การศึกษาแห่งชาติผ่านกฤษฎีกาเรียบร้อย ไม่หวั่นไหวตามเสียงค้าน ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณ ...

Read More »

ปลดป้าย “สกอ.”เป็น”กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปลดป้าย ‘สกอ.’เป็น’กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม “หมอธี” เชื่อกระทรวงใหม่ทำให้ประเทศไทยเดินหน้า เสร้างงานวิจัย แล ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้ศึกษา      ...

Read More »

คุรุสภาจ่อถกกรมบัญชีกลางเคลียร์กรณีคืนเงินต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คุรุสภา จ่อทำหนังสือถามกรมบัญชีกลาง ขอความชัดเจนกรณีคืนค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตฯเหตุบางรายขาดใบเสร็จตัวจริง และยังแจ้งรับไม่ครบให้ทำเช่นไรนางวัฒนาพร ระ ...

Read More »

รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ ชั้นอนุบาล 3 ขวบ

                                                 บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม สร้า ...

Read More »

สพฐ.เห็นด้วยปรับข้อสอบ TCAS เพิ่มวัดทักษะอนาคต

“บุญรักษ์” เห็นด้วย ทปอ.ปรับข้อสอบ TCAS เพิ่มทักษะอนาคต สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยน ยันการวัดผลสามารถทำได้ เผยหลักสูตรการพื้นฐานก็ต้องปรับเน้นสมรรถนะมากข ...

Read More »

โรงเรียนการไปรษณีย์’เปิดรับสมัครสอบ202อัตรา

เปิดรับสมัครสอบหลักสูตร “โรงเรียนการไปรษณีย์” ประจำปี 2562 จำนวน 202 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. – 9 พ.ค. 6 ...

Read More »

สกสค.ปลุกชีพโครงการพัฒนาชีวิตครู

บอร์ด สกสค.ปัดฝุ่นโครงการพัฒนาชีวิตครู เตรียมแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการพัฒนาชีวิตครูตั้งคณะกรรมการเดินหน้า เล็งหมุนเงิน 1.5 หมื่นล้านแก้หนี้ครู ดร.อรรถพ ...

Read More »

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ENGLISH IS ALL AROUND ME

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางการศึกษา ดาวน์โหลดผลงานวิชาการที่นี่

Read More »

แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว32223 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @