[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      การประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดีในสังคม
      พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 

  ผู้เขียน : tada2605


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 1020 | คะแนน Rating: 2.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 10 votes)

  คำค้น : ผลงานวิชาการ

   ชื่อเรื่อง                  การประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดีในสังคม โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

  ผู้ประเมิน              นายธาดา  ตามเมืองปัก

  ปีการประเมิน       2554

   

   

   

   

   

  บทคัดย่อ

   

           การวิจัยนี้มุ่งประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดีในสังคม  ด้านสภาวะแวดล้อม(บริบท)  ด้านปัจจัยการดำเนินงาน  ด้านกระบวนการดำเนินงาน  ด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554 โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน  325 คน ประกอบด้วยครูจำนวน  15 คน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน   150 คน  ผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน  150 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน  10 คน ได้มาโดยสุ่มแบบแบ่งชั้น  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย (1) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  (2) แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน  3) แบบสำรวจความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษา  (4) แบบสำรวจความพึงพอใจของครู ในทุกฉบับมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 11 เป้าหมาย  และ (5) แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดีในสังคม มีลักษณะเป็น
  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (
  Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ทุกฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  การหาค่าเฉลี่ย     () การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า ที ( t-test )  

                  ผลการประเมิน พบว่า

  1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา  2554  พบว่าอยู่ในระดับมาก สูงกว่าก่อนดำเนินโครงการโดยรวม ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา  2554 พบว่าอยู่ในระดับมาก สูงกว่าก่อนดำเนินโครงการโดยรวม ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา  2554 พบว่าอยู่ในระดับมาก สูงกว่าก่อนดำเนินโครงการโดยรวม ผ่านเกณฑ์การประเมิน

  4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา  2554  ทั้ง 11 เป้าหมาย  พบว่าอยู่ในระดับมาก สูงกว่าก่อนดำเนินโครงการโดยรวม ผ่านเกณฑ์การประเมิน 


  จำนวนที่เข้าชม : 392   [ คลิกขึ้นบน ]
   
  ความคิดเห็นที่ 1
  พุธ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 13:04:09
  อยากได้ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจด้าน คุณธรรม จริยธรรม ระดับประถมเพราะทำโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก(เด็กดี วี สตาร์ ค่ะ) ขอขอบคุณล่วงหน้า ถ้ามีให้นะค่ะ
  Post by : กัลยรัตน์ ขอบเขต    IP : 182.93.214.196


    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง
      การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่อง เรียนรู้คำสร้างสรรค์ประโยค โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD
      รายงานการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ หน่วย ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต รายวิชา ชีววิทยาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
      รายงานผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โ
      รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องของเล่นของใช้


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |