ชุดการเรียนเรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      ชุดการเรียนเรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
      อังคาร ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 

  ผู้เขียน : taeng555


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 1094 | คะแนน Rating: 3.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 11 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา: ผลงานวิชาการ

   ชื่อผลงาน      รายงานการใช้ชุดการเรียนเรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

                          โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะรัตนอนุสรณ์)

  ผู้จัดทำ           :  นางพรรณี  สุวรรณัง

  หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะรัตนอนุสรณ์)

                            สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                            กระทรวงมหาดไทย

  ปีการศึกษา       :  ๒๕๕๕

  บทคัดย่อ

        การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนเรื่องหน้าที่ของพลเมืองดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะรัตนอนุสรณ์) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนเรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดี  ๒. เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ก่อนและหลังเรียน ด้วยชุดการเรียนเรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดี ๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีต่อการเรียนโดยชุดการเรียนเรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๔/๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕5 จำนวนนักเรียน   ๒๖ คน ผ่านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดการเรียนเรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดี ระยะเวลา          ๘ สัปดาห์ จำนวน ๒๒ ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน โดยชุดการเรียนเรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดี  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (X)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ร้อยละ ความก้าวหน้า (D%) และทดสอบค่า (t-test)

   ผลการศึกษา

  ๑.  ชุดการเรียนเรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดี มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๗.๐๑/๘๕.๘๗ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ๘๐/๘๐

  ๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดารเรียนเรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดีสูงกว่าก่อนเรียน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และมีความก้าวหน้าโดยรวม       ร้อยละ ๓๘.๙๔ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๒๕)

  ๓.  ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดการเรียนเรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดี ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก


  จำนวนที่เข้าชม : 1568   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
      การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      บทคัดย่อ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |