Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/ptk/domains/krupunmai.com/public_html/index.php:1) in /home/ptk/domains/krupunmai.com/public_html/index.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/ptk/domains/krupunmai.com/public_html/index.php:1) in /home/ptk/domains/krupunmai.com/public_html/index.php on line 3

รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 

  ผู้เขียน : nuaiswat


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 1136 | คะแนน Rating: 1.3/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 7 votes)

  คำค้น : ผลงานวิชาการ

  ชื่อผลงาน             รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย

          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4น็น 

  ผู้ศึกษา                นายไฟศาล  แสนเกษม    ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 

  หน่วยงาน             โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม  อำเภอลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  32  

   ปีที่พิมพ์               2556

   

  บทคัดย่อ

  การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม(วิชาสุขศึกษา) ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4น็น  ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม (วิชาสุขศึกษา) ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4น็น  โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  (วิชาสุขศึกษา) 

  ชุดระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4น็น  4)  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม (วิชาสุขศึกษา) ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4น็น กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3น็น โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   ปีการศึกษา  2555  จำนวน  15 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย  1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดระบบอวัยวะ ต่าง ๆ ของร่างกาย  2)  แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  3) แบบสอบถามเจตคติของนักเรียน 4)  แผนการจัดการเรียนรู้   

  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ  t - test   ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

                     1)  หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4น็น  น็ในแต่ละเล่มมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  E1/E2  =  85.13/84.44  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทุกเล่ม

                     2)  ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4น็น  ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทุกเล่ม

     3)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4น็น  โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์  มีเจตคติ ที่ดีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4น็น  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


  จำนวนที่เข้าชม : 646   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
      การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      บทคัดย่อ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |