[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      การใช้โครงสร้างประโยคในรูปปัจจุบันกาล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      ศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 

  ผู้เขียน : tneetkb


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 149 | คะแนน Rating: 1.8/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 26 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  บทคัดย่อ

  ชื่อเรื่อง การใช้โครงสร้างประโยคในรูปปัจจุบันกาล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ผู้วิจัย นางเสาวนีย์ ทูลสกุล

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้โครงสร้างประโยคในรูปปัจจุบันกาล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เรื่อง การใช้โครงสร้างประโยคในรูปปัจจุบันกาล

  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ทดลองหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การวิเคราะห์คะแนนเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้ค่าร้อยละ และการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้ค่า t-test

  ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง โครงสร้างประโยคในรูปปัจจุบันกาล มีประสิทธิภาพ 83.50 / 81.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


  จำนวนที่เข้าชม : 2765   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง อาหารพื้นบ้านนราธิวาส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      รายงานผลการใช้และพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ จากวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยสื่อ/วีดิทัศน์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่ ก กา มาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นายธานินทร์ กันหาบุตร ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |